โปรดอ่าน

กดเข้าไปแล้ว สังเกตุขวาบน กด ปุ่ม สีเหลืองคำว่า "กดข้าม >" แล้ว (ทั้งตัวเกมส์และ ตัวออนไลน์)

หลังจากโหลดตัวเกมส์เสร็จ ให้โหลด ตัวเข้าออนไลน์ไปลงทับ แล้วเข้าเกมส์ผ่าน SAMP

(ถ้ามีปัญหา ให้กด "แก้ปัญหาเข้าเกมส์ไม่ได้") อยู่หน้าเว็บ